Tenderregelingen windparken: extra aandacht voor ecologie

December 2023 heeft de Minister van Klimaat en Energie de vergunningverlening voor kavel Alpha en Beta in windenergiegebied IJmuiden Ver gepubliceerd. Het gaat om twee kavels, bij elkaar goed voor 4GW aan opgesteld vermogen. Daarmee is het de grootste tender ooit in Nederland. Extra criteria zijn opgenomen met betrekking tot ecologie, circulariteit en corporate social responsibility.

Meegewogen wordt:

Criteria circulariteit

Onderbouwd moet worden op welke manieren rekening in het ontwerp wordt gehouden met circulariteit, met betrekking tot de onderdelen:

Criteria ecologie

De focus ligt op het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van de negatieve effecten van windenergie op zee op ecologie. Verwacht wordt dat het volgende aantoonbaar gemaakt kan worden:

Onderzoek en natuurversterking

Het programma Monitoring-Onderzoek-Natuurversterking-Soortbescherming (MONS) heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of, en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. Een gezonde Noordzee is voor iedereen van belang. MONS valt onder het Noordzeeoverleg (NZO).

Foto: de mantelmeeuw wordt in de vergunningscriteria benoemd als een van de te beschermen vogelsoorten.

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer