Onze commissies en werkgroepen bepalen de inhoudelijk koers van NedZero.

Participeer in commissies en werkgroepen, oefen direct invloed uit en draag actief bij aan de totstandkoming van NedZero-standpunten.

Wij stellen de samenstelling van de commissies periodiek vast. Leden van NedZero kunnen zich hiervoor beschikbaar bestellen. Ook is het mogelijk agendalid te worden en zo op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

We hebben drie hoofdcommissies: wind op land, wind op zee en export. Voor specifiekere onderwerpen zoals netinfrastructuur, financiën en ruimtegebruik zijn er subcommissies en werkgroepen. Ook is er een commissie public affairs en communicatie.

De hoofdcommissies wind op land en wind op zee worden voorgezeten door de vicevoorzitter van NedZero. De hoofdcommissie export en alle andere commissies en werkgroepen hebben een voorzitter die gekozen is vanuit de commissieleden. Elke commissie en werkgroep heeft een secretaris, dat is een branchespecialist vanuit het NedZero-team.

Bekijk hier het organogram.

Commissie

Wind op land

Ontwikkeling van windparken op land tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en samen met de omgeving zo goed mogelijk ruimtelijk ingepast.  

 • Beleid, wet- en regelgeving en ruimtelijke plannen van overheden.
 • De impact van windenergie op de leefomgeving en het energiesysteem. 
 • De kosten van energieproductie en de netinfrastructuur.   

Bekijk hier alle subcommissies en werkgroepen wind op land.

Paul van Egmond Branchespecialist Wind op Land
Commissie

Wind op zee

Ontwikkeling van windparken op de Nederlandse Noordzee met oog voor de verschillende belangen van alle stakeholders.  

 • Uitbreiding opgesteld vermogen aan windenergie op de Nederlandse Noordzee.
 • Consultatie (kavelbesluiten, wetten en regelingen).  
 • Beleidsontwikkeling met overheid en politiek.  

Bekijk hier alle subcommissies en werkgroepen wind op zee.

André Craens Branchespecialist Wind op Zee
Commissie

Export

Verenigt leden uit de achterban van IRO, NMT en NedZero. Samen richten wij ons op de groei van kansen voor Nederlandse offshore winenergiebedrijven in de brede supply chain.  

 • Meer inzicht in buitenlandse markten, internationaliserings- of exportkansen.  
 • Sterk internationaal netwerk waarin Nederland als windland zichtbaar is 
 • Beurzen, missies en evenementen waarop de Nederlandse supply chain zichzelf kan presenteren 
Brennus van Os van den Abeelen Manager Exportbevordering & Internationalisering
Netinfrastructuur

Netinfrastructuur

De commissie netinfrastructuur is bijzonder relevant gezien de cruciale rol van netwerkverbindingen en -infrastructuur in de efficiënte distributie en integratie van windenergie in het nationale en Europese energienet.

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van strategieën en oplossingen voor netwerkuitdagingen
 • Werken aan de verbetering van netstabiliteit
 • Faciliteren van een soepele integratie van hernieuwbare energie
Niels Blaauwbroek Branchespecialist Netinfrastructuur
Commissie

Public Affairs

Overleg waar samen met leden de public affairs strategie wordt afgestemd.  

 • Public affairs vraagstukken van NedZero
Rik Harmsen Bestuurssecretaris & manager Public Affairs
Commissie

Communicatie

Overleg waar samen met leden de communicatiestrategie wordt afgestemd.

Minke Ouwehand Manager Communicatie & Persvoorlichting | Afwezig van 25/7 t/m 11/8